Bladet kommer ut to ganger i året, og sendes til medlemmer, støttemedlemmer, aktuelle faggrupper og samarbeidspartnere. LUB-magasinet het tidligere "Oss foreldre imellom".

Last ned magasinet her: